Werken aan Nederlands


LVS leerling 


De leerling krijgt met behulp van het LVS inzicht in het niveau, de planning en de doelen.


► INZICHT IN HET NIVEAU


Met behulp van de begintoets krijgt de leerling
inzicht in het huidige niveau en kan hierdoor,
in samenspraak met de docent, gerichtere keuzes maken. 

► INZICHT IN DE PLANNING


De begintoetsgegevens vormen de basis voor het plannen van de leerlijn. De leerling weet aan welke doelen gedurende het schooljaar gewerkt wordt. 

HET OPP


De docent bespreekt met de leerling de nulmeting, de leerlijn, de planning en de doelstellingen.
De gestelde doelen kunnen eenvoudig worden opgenomen in het OPP.

OPBRENGSTGERICHT
    LEREN


Alle vorderingen worden op eenvoudige wijze geregistreerd. Met behulp van een individuele output hebben leerlingen (en ouder(s) in één oogopslag een beeld van de vorderingen. 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Weten wat je doet en wáárom je het doet

geeft inzicht in het leerproces.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -