Werken aan Nederlands

Het digitale leerlingvolgsysteem


Met behulp van het leerlingvolgsysteem wordt het startniveau van de leerling in kaart gebracht en  kunnen leeropbrengsten eenvoudig en systematisch vastgelegd worden.