Werken aan Nederlands

Lesmateriaal 1P (praktisch)


'Het praktische lesmateriaal van werken aan Nederlands richt zich op
zelfstandigheid en zelfredzaamheid.'

Het lesmateriaal van 1P blijft volop in ontwikkeling. Het lesmateriaal bestaat uit verschillende modules. Van de modules die uitgebracht zijn kunt u een aantal voorbeelden zien. Klik op het blokje voor meer informatie over betreffende module. >

De kenmerken van het 1P-lesmateriaal:

  • Praktische en betekenisvolle opdrachten die passen bij de belevingswereld
  • Eenvoudige taal
  • Een rustige bladspiegel 
  • De afbeeldingen passen bij de leeftijdscategorie 12 tot 20 jaar
  • De 1P- leerdoelen sluiten aan bij praktisch lees- en schrijfonderwijs en behandelen gedeeltelijk het 1F-refenetiekader.
  • De 1P-leerdoelen corresponderen met de leerlijnen ZML-onderwijs.