Werken aan Nederlands

1F– Spelling 1

In deze module leerling de leerling de basis van de Nederlandse spellingsregels, met o.a. ei of ij / au of ou / c of k / d of t / open- en gesloten lettergreep / verkleinwoorden en samenstellingen. Na ieder hoofdstuk is er de mogelijkheid tot het afnemen van een dictee.

Werkboek: 81 pagina's fullcolour

LM 2 1FSP1
LM 1 1FSP1
LM 3 1FSP1
LM 4 1FSP1
LM 5 1FSP1
LM 6 1FSP1
LM 7 1FSP1
1FSP1

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F - Spelling 2

In deze module leerling de leerling de basis van de Nederlandse spellingsregels, met o.a.

lange klanken / s of c / ng of nk / woorden met –lijk of –ig achteraan / woorden met meerdere klankgroepen.

► Werkboek:  53 pagina’s fullcolour

Binnenwerk 1
Spelling 2 binnenwerk 2
Spelling 2 binnenwerk 3
Spelling 2 binnenwerk 4
Spelling 2 binnenwerk 5
Spelling 2 binnenwerk 6
Spelling 2 binnenwerk

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F– Spelling - Buffelwerk

In de buffelwerkmodules worden eerder opegedane spellingvaardigheden herhaald.

Deze module bevat alle spellingscategorieën op 1F-niveau. Deze module wordt aangeboden als de leerling 1F spelling 1 & 2 beheerst. 


► Werkboek: 52 pagina’s fullcolour


Spelling bufelwerk Binnenwerk 3
Spelling bufelwerk Binnenwerk 1
Spelling bufelwerk Binnenwerk 2
Spelling bufelwerk Binnenwerk 5
Spelling bufelwerk Binnenwerk 4
Spelling bufelwerk Binnenwerk 7
Spelling bufelwerk Binnenwerk 8
Spelling  buffelwerk

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Woordenschat 1 - Praktijk

In deze module wordt praktische woordenschat binnen de thema's techniek, detailhandel, groenonderhoud, zorg en welzijn, koken en horeca aangeboden. 

 

Werkboek: 57 pagina's fullcolour

infographic
LM cover nieuw
zinsopbouw
infographic 2
Naam van het gereedschap
eigenschappen en vaardigheden 2
invuloefening

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Woordenschat 2 - Wonen

In deze module staan woorden binnen de thema’s 'in en om het huis, geld- en regelzaken, gezondheid, vrije tijd en hobby’s en contact maken' centraal. 

► Werkboek:  57 pagina’s fullcolour

Woordenschat 2 binnenwerk 4
Woordenschat 2 binnenwerk 1
Woordenschat 2 wonen binnenkant 1
Woordenschat 2 binnenwerk 2
Woordenschat 2 binnenwerk 3
Woordenschat 2 wonen binnenkant 2
LM Woordenschat 2 wonen

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Woordenschat 3 - Werken

Referentieniveau 1F vraagt van de leerling het gebruik en toepassen van ‘in het dagelijks leven frequent voorkomende woorden’.
De woorden in deze module hebben betrekking op ‘werken’.
 

► Werkboek: 77 pagina’s fullcolour


Woordenschat 3 binnenwerk 7
Woordenschat 3 binnenwerk 1
Woordenschat 3 binnenwerk 2
Woordenschat 3 binnenwerk 3
Woordenschat 3 binnenwerk 6
Woordenschat 3 binnenwerk 4
Woordenschat 3 LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Woordenschat - Buffelwerk

Buffelwerk wordt ingezet als onderhoudsmodule, er wordt van de leerling verwacht dat module 1F woordenschat (1 t/m 3) aantoonbaar voldoende beheerst. De woorden in deze module hebben betrekking de drie pijlers van waaruit in het Praktijkonderwijs en het VSO gewerkt wordt: ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’.

Werkboek: 36 pagina's fullcolour

LM binnenwerk 1 WS buffel
LM binnenwerk 2 WS buffel
LM binnenwerk 4 WS buffel
LM binnenwerk 6 WS buffel
LM binnenwerk WS buffel
LM binnenwerk 5 WS buffel
LM cover

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Schrijven 1 - Contact

[Herziene uitgave 2020] Door middel van praktische schrijfoefeningen oefent de leerling het schrijven van telefoonnotities, afspraken noteren, uitnodigingen schrijven, briefkaarten schrijven, een e-mail beantwoorden en schriftelijke contacten op sociale media onderhouden.

 

► Werkboek: 58 pagina’s fullcolour

Schrijven 1 LM binnenwerk 7
Schrijven 1 LM binnenwerk 2
Schrijven 1 LM binnenwerk 3
Schrijven 1 LM binnenwerk 4
Schrijven 1 LM binnenwerk 5
Schrijven 1 LM binnenwerk 6
Schrijven 1 LM binnenwerk 8
Schrijven 1 LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Schrijven 2 - Formulieren

De leerling oefent in deze module het schrijven van formulieren zoals het afsluiten van een abonnement, aangifte doen, sollicitatieformulieren invullen, etc. Vaardigheden die geoefend worden zijn o.a.; formulieren herkennen, persoons-gegevens noteren, datum noteren en het toepassen van begrippen die te maken hebben met het invullen van een formulier. 

► Werkboek: 67 pagina’s fullcolour


1F Schirjven 3 binnenwerk 5
1F Binnenkant schrijven 2 nr 2
1F Schirjven 3 binnenwerk 3
1F Schirjven 3 binnenwerk 4
1F Schirjven 3 binnenwerk 6
1F Schrijven 2 binnenwerk 2
Schrijven 2 LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Schrijven 3 - Verslagen

In deze module leert een leerling stap voor stap een verslag schrijven op 1F-niveau. De leerling leert: een onderwerp zoeken, een titel bedenken, informatie zoeken, informatie verwerken en een samenvatting maken van een tekst. De leerling leert een correcte inleiding, nawoord en inhoudsopgave maken.

Werkboek:  65 pagina's fullcolour

1F Schrijven 3 binnenwerk 2
1F Schrijven 3 binnenwerk 1
1F Schrijven 3 binnenwerk 3
1F Schrijven 3 binnenwerk 4
1F Schrijven 3 binnenwerk 5
1F Schrijven 3 binnenwerk 6
1F Afbeelding LM Schrijven 3

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Schrijven 4 - Vrij schrijven

De leerling leert in deze module diverse tekstsoorten kennen en schrijven.  De leerling leert vanuit een schrijfdoel een tekst schrijven.
Aan het eind van deze module kan de leerling een persoonlijk bericht (informele brief of kaart), een formele brief, een gedicht, een verhaal en een informatieve tekst schrijven.

Werkboek:  91 pagina's fullcolour

1F Schrijven 4 binnenwerk 1
1F Schrijven 4 binnenwerk 4
1F Schrijven 4 binnenwerk 6
1F Schrijven 4 binnenwerk 5
Afbeelding Schrijven 4 LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Leestekens 

De leerling leert in deze module de basis van de Nederlandse interpunctieregels. Oefenen met o.a. hoofdletters, punten, komma, aanhalingsteken, vraag- en uitroepteken. 

Werkboek: 58 pagina's fullcolour

Leestekens binnnwerk 1
Leestekens binnnwerk 2
Leestekens binnnwerk 3
Leestekens LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Leestekens - buffelwerk

Met behulp van deze moduel kan de leerling eerder opgedane vaardigheden in interpunctie onderhouden.

Werkboek: 33 pagina's fullcolour

Leestekens buffel binnenwerk 5
Leestekens buffel binnenwerk 3
Leestekens buffel binnenwerk 4
Leestekens buffel binnenwerk 6
Leestekens buffel binnenwerk 7
Leestekens buffel binnenwerk 8
Leestekens buffel binnenwerk 2
Buffelwerk Leestekens LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Toegepast lezen 1

De leerling oefent begrijpend lezen met behulp van concrete leesopdrachten binnen de dagelijkse context. De leerling leerling o.a.het lezen van gebruiksaanwijzingen, recepten, etiketten, bijsluiters en pictogrammen.


Werkboek:  47 pagina's fullcolour

1F Toegepast lezen binnenwerk 6
1F Toegepast lezen binnenwerk 5
1F Toegepast lezen binnenwerk 1 (2)
1F Toegepast lezen binnenwerk 1
1F Toegepast lezen binnenwerk 2
1F Toegepast lezen binnenwerk 3
1F Lezen 1 toegepast lezen LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Toegepast lezen 2

Het verwerken van geschreven informatie in dagelijkse contexten staat in deze module centraal. Onderwerpen die in deze module aan bod komen zijn: alfabetiseren en het gebruiken van naslagwerken, het lezen van informatie op verpakkingen, medische bijsluiters, het gebruiken van websites en het lezen van berichten op sociale media.
Werkboek: 80 pagina's fullcolour

1F TL 2  LM 5
1F TL 2  LM 2
1F TL 2  LM 3
1F TL 2  LM 4
1F TL 2  LM 6
1F TL 2  LM 7
1F TL 2  LM 8
1F TL 2 LM 1

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Luisteren en spreken

De vaardigheden die de leerling in deze module oefent zijn: een omschrijving geven en interpreteren aan de hand van kenmerken van een voorwerp, overeenkomsten en verschillen benoemen, verbanden leggen en benoemen en een instructie van een eenvoudige handeling aan een ander geven. Tijdens deze module werken leerlingen in tweetallen of onder begeleiding.


Werkboek:  49 pagina's fullcolour

1F LS LM 6
1F LS LM 5
1F LS LM 1
1F LS LM 2
1F LS LM 3
1F LS LM 7
1F LS LM 4
LM 1F LS voorkant

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Presenteren

Door middel van praktische contexten en een stappenplan, leert de leerling een presentatie voorbereiden, maken, oefenen en geven. Er wordt aandacht besteed aan o.a. onderwerpkeuze, informatie verzamelen, de juiste lichaamshouding, stemgebruik en intonatie, etc. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: jezelf voorstellen, presenteer je woonruimte, presenteer je hobby, etc. Bij iedere presentatie is een beoordelingsformulier toegevoegd. 

 

Werkboek:  49 pagina's fullcolour

1F Presenteren binnenwerk 6
1F Presenteren binnenwerk 5
1F Presenteren binnenwerk 3
1F Presenteren binnenwerk 4
Presenteren LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Woordsoorten

De leerling leert verschillende woordsoorten herkennen en toepassen. In deze module wordt o.a. het lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, werkwoord, voorzetsel, voegwoord en het telwoord behandeld. 


Werkboek:  56 pagina's fullcolour

Woordsoorten binnenwerk 2
Woordsoorten binnenwerk 1
Woordsoorten binnenwerk 3
Woordsoorten binnenwerk 4
Woordsoorten binnenwerk 5
Woordsoorten binnenwerk 6
Woordsoorten binnenwerk 7
Woordsoorten binnenwerk 8
Woordsoorten LM

 Klik op het

 lesmateriaal 

1F – Werkwoordspelling 1

In de module Werkwoordspelling 1 leert de leerling het hele werkwoord vinden in een zin, tegenwoordige en verleden tijd benoemen
en een zin van tijd veranderen, de stam van
een werkwoord zoeken en opschrijven
en de stam + t- regel toepassen. 


Werkboek:  15 pagina's fullcolour

Werkwoordspelling 1 binnenwerk 1
Werkwoordspelling 1 binnenwerk 2
Werkwoordspelling 1 binnenwerk 3
Werkwoordspelling 1 binnenwerk 4
Werkwoordspelling 1 LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Werkwoordspelling 2

In deze module leert de leerling de spellingregels omtrent de verleden tijd van sterke werkwoorden, zwakke werkwoorden eindigend op -te(n) / –de(n) en het voltooid deelwoord.
 

Werkboek: 58 pagina's fullcolour

1F Werkwoordspelling 2 binnenwerk 1
1F Werkwoordspelling 2 binnenwerk 7
1F Werkwoordspelling 2 binnenwerk 2
1F Werkwoordspelling 2 binnenwerk 3
1F Werkwoordspelling 2 binnenwerk 4
1F Werkwoordspelling 2 binnenwerk 5
1F Werkwoordspelling 2 binnenwerk 6
1F Werkwoordspelling 2 LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Werkwoordspelling - buffelwerk

In deze module herhaalt de leerling volgende onderdelen van werkwoordspelling: Tegenwoordige tijd en verleden tijd , enkelvoud en meervoud, tegenwoordige tijd: ik-vorm / hij – vorm / wij-vorm, verleden tijd: ik-vorm / hij – vorm / wij-vorm, voltooid deelwoord en het toepassen van werkwoordspelling.

Werkboek:  39  pagina's fullcolour

Werkwoordspelling LM 4
Werkwoordspelling LM 2
Werkwoordspelling LM 3
Werkwoordspelling LM 5
Werkwoordspelling LM 6
Werkwoordspelling LM 7
Werkwoordspelling LM 1

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Zinsontleding 1

In deze module leert de leerling redekundig ontleden van zinnen op 1F-niveau. In zinsontleding 1 komen de volgende onderwerpen aan bod:
de persoonsvorm, een zin verdelen in zinsdelen, het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde, het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp en het toepassen van zinsontleding.


Werkboek:  66 pagina's fullcolour

Zinsontleding 1 binnenwerk 1
Zinsontleding 1 binnenwerk 2
Zinsontleding 1 binnenwerk 3
Zinsontleding 1 binnenwerk 4
Gelamineerd stappenplan zinsontleding 1 - dubbelzijdig
Gelamineerd stappenplan zinsontleding 2 - dubbelzijdig
Zinsontleding 1 LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1F – Zinsontleding 2

In Zinsontleding 2 komen de volgende onderwerpen aan bod: herhaling van de persoonsvorm, zinsdelen, het werkwoordelijk gezegde, het onderwerp, het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp. Vervolgens leert de leerling het bijwoord, het voegwoord, het voorzetsel en de voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk en aanwijzend voornaamwoord).

Werkboek:  69 pagina's fullcolour

LM binnenwerk 4
LM binnenwerk 5
LM binnenwerk 1
LM binnenwerk 3
LM binnenwerk 2
LM

 Klik op het

  lesmateriaal