Werken aan Nederlands

Aanvankelijk

Praktisch

Fundamenteel

De drie niveaus

Met het lesmateriaal van Werken aan Nederlands werkt iedere leerling op zijn of haar eigen niveau.

De drie niveaus van Werken aan Nederlands kunnen afzonderlijk van elkaar binnen een groep aangeboden worden.

Het is ook mogelijk om voor indivuele leerlingen het lesmateriaal van verschillende niveaus te combineren.


De organisatie binnen de groep

Een school kiest zelf op welke wijze gewerkt wordt met het lesmateriaal.
Het lesmateriaal van Werken aan Nederlands is in te zetten op individueel, subroep- en klassikaal niveau. 


Welke materialen zijn beschikbaar per module?

Het materiaal van Werken aan Nederlands bestaat per module uit:

►  Leerlingmateriaal

►  Docentenhandleiding (met verantwoording, omschrijving van de opdrachten en antwoorden)

►  Toetsen leerling materiaal

►  Docentenhandleiding toets

►  Certificaat