Werken aan Nederlands

Lesmateriaal voor het VSO en Praktijkonderwijs


Werken aan Nederlands is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het VSO en het Praktijkonderwijs.
Referentieniveau 1F is de basis voor het 1F-lesmateriaal. Voor leerlingen die behoefte hebben aan aanvankelijk
en / of praktisch lesmateriaal zijn de leerlijnen 1A en 1P beschikbaar. 

Modulair lesmateriaal 


Werken aan Nederlands sluit aan bij de referentiekaders voor fundamenteel Nederlands. Alle competenties zijn geclusterd in concrete modules. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om maatwerk leerlijnen te creëren. Niet allemaal werken uit hetzelfde boek, maar gericht werken aan de taal- en leesvaardigheden die de leerling nog kan ontwikkelen.

Lay-out


De lay-out van het lesmateriaal van Werken aan Nederlands is zo ontwikkeld dat het past bij de leeftijdscategorie van twaalf tot achttien jaar. Géén kinderachtige plaatjes of teksten. En concrete contexten die aansluiten bij de belevingswereld.

Drie niveaus


Met het lesmateriaal van Werken aan Nederlands werkt iedere leerling op zijn of haar eigen niveau.
De drie niveaus van Werken aan Nederlands kunnen afzonderlijk van elkaar binnen één groep aangeboden worden. Het is ook mogelijk om voor indivuele leerlingen het lesmateriaal van verschillende niveaus te combineren.

Het LVS


Het digitale LVS van ‘Werken aan…’
is een webbased applicatie waarin u alle opbrengsten van uw leerlingen registreert. In het LVS bevinden zich alle gegevens van Werken aan Rekenen, Nederlands, Engels en Stage & Loopbaan. U kunt de gegevens van de begintoetsen eenvoudig invoeren. Vervolgens bepaalt het LVS welke modules een leerling reeds beheerst en aan welke modules een leerling nog kan werken. Alle leeropbrengsten kunt u registreren in het module-LVS.

De ontwikkelaars


Als docenten VSO en praktijkonderwijs vonden wij elkaar in onze gedeelde visie op leren. Ons hart ligt bij leerlingen waarbij leren vaak niet vanzelf gaat.

In 2012 hebben we onze krachten gebundeld. Samen ontwikkelen wij  lesmateriaal dat onze visie op rekenen, Nederlands, Engels en loopbaanontwikkeling in het VSO en Praktijkonderwijs weerspiegelt.